Vào game
Quà Top Lực Chiến
Chốt top và trao thưởng quà top vào thứ 2 hàng tuần.Sau khi Admin chốt top mới có thể nhận

Quà Top 1 Lực Chiến

 • [Tên Trắng] x 100
 • [Thánh Quân] x 100
 • [Trẻ Trâu Ngáo Chó] x 100
 • [Tên Trắng] x 100
 • [Nữ Oa thần thạch] x 50,000 Vạn
 • Người Nhận
  Chưa chốt top ...
  Trang thái

  Quà Top 2 Lực Chiến

 • [Tên Trắng] x 100
 • [Thẻ Yui Hatano] x 100
 • [Thẻ Virus Cúm Hô Hấp Cấp Corona] x 100
 • [Tên Trắng] x 100
 • [Nữ Oa thần thạch] x 30,000 Vạn
 • Người Nhận
  Chưa chốt top ...
  Trang thái

  Quà Top 3 Lực Chiến

 • [Thẻ Yui Hatano] x 700
 • [Thẻ Virus Cúm Hô Hấp Cấp Corona] x 70
 • [Tên Trắng] x 70
 • [Nữ Oa thần thạch] x 18,000 Vạn
 • Người Nhận
  Chưa chốt top ...
  Trang thái