Vào game
Lưu ý! Vui lòng chọn đúng mệnh giá, seri thẻ và nhà mạng nếu không sẽ bị mất thẻ (không hỗ trợ), thẻ nạp có thể bị trễ, chờ trong ít phút hoặc liên hệ admin để được trợ giúp!
MUỐN XEM NẠP ĐƯỢC GÌ THÌ NHẬP THỬ MỐC NẠP VÀO, XU VÀ LƯỢT QUAY SẼ HIỆN BÊN DƯỚI NẠP XONG IB CHO ADD ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ
Xu thực nhận: 0
Lượt quay tặng thêm: 0
(*) ib cho admin để được hỗ trợ!