Vào game
 • Nếu chưa thanh toán hoặc muốn thanh toán lại vui lòng:
 • 1. Thực hiện chuyển tiền bằng hình thức chọn từ trước (VD Momo, Bank,...)
 • 2. Chuyển tiền với Số tiền và Nội dung trong phần lịch sử giao dịch
 • 3. Chờ 2-3 phút để hệ thống kiểm tra và chuyển xu
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
 • Admin: Facebook
 • Chú thích các trạng thái:
 • Chờ thanh toán: hệ thống đang kiểm tra các bạn đã thanh toán chưa
 • Đã thanh toán: thanh toán thành công chờ hệ thống thêm xu
 • Hoàn thành: giao dịch thành công kiểm tra xu trong tài khoản
 • Bị hủy: giao dịch thất bại