Vào game
Tích Lũy Nạp Thẻ
Thời gian còn lại: 360 ngày 10 giờ 23 phút 28 giây
Chấp nhận các hình thức: Momo | Ngân hàng | Thẻ cào
Tích lũy

Tích lũy nạp 300,000 VNĐ

 • [Mộng Chi Kỳ Tích] x 1
 • [ Độ Ta Không Độ Nàng] x 1
 • [Thẻ Thần Tăng] x 200
 • Đã nạp
  0/300,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 500,000 VNĐ

 • [Vòng Xoáy Thời Gian] x 1
 • [Thẻ Gozila] x 200
 • [Tên Trắng] x 200
 • Đã nạp
  0/500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 700,000 VNĐ

 • [Cánh Rơi] x 1
 • [Tuần Lộc] x 1
 • [Thẻ Hắc Ám Tôn Ngộ Không ] x 150
 • [Cười ỉa] x 1
 • Đã nạp
  0/700,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 1,000,000 VNĐ

 • [Thánh Đản Tuyết Dực] x 1
 • [Dạ Quang Thiên Trư] x 1
 • [Rồng Thiêng] x 200
 • Đã nạp
  0/1,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 1,200,000 VNĐ

 • [Huyễn Tuyết Băng Dực] x 1
 • [Thẻ Hỏa Vân Tà Thần] x 200
 • Đã nạp
  0/1,200,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 1,500,000 VNĐ

 • [Cánh Hỏa Long] x 1
 • [Hỏa Long] x 1
 • [Vệ Binh Ánh Sáng] x 20
 • Đã nạp
  0/1,500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 2,000,000 VNĐ

 • [Vệ Binh Ánh Sáng] x 50
 • [Thủy Linh Tiên Nữ] x 1
 • [Quỷ Dữ Mắt Xanh] x 1
 • [Nữ Oa thần thạch] x 10,000 Vạn
 • Đã nạp
  0/2,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 2,500,000 VNĐ

 • [Cóc Hiền Nhân] x 1
 • [Tây Môn Khánh] x 1
 • [Nữ Oa thần thạch] x 5,000 Vạn
 • Đã nạp
  0/2,500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 3,000,000 VNĐ

 • [Sh Mode] x 1
 • [Lý Thế Dân] x 1
 • [Khương Tử Nha] x 1
 • [Nữ Oa thần thạch] x 5,000 Vạn
 • Đã nạp
  0/3,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 3,500,000 VNĐ

 • [Tên Trắng] x 1
 • [Super Cup] x 1
 • Đã nạp
  0/3,500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 4,000,000 VNĐ

 • [Chimera] x 100
 • [Medusa] x 100
 • [Hổ Giao] x 1
 • Đã nạp
  0/4,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 5,000,000 VNĐ

 • [Sát Phá Lang] x 1
 • [Bạch Mi Ưng Vương] x 100
 • [Đồ Long Đao] x 1
 • Đã nạp
  0/5,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 6,000,000 VNĐ

 • [Hỏa Đại Thiên Sứ] x 100
 • [Ngư Thần Thánh Chiến] x 1
 • Đã nạp
  0/6,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 7,000,000 VNĐ

 • [CR V] x 1
 • [Xe Đạp Teen] x 1
 • [Nữ Oa thần thạch] x 50,000 Vạn
 • Đã nạp
  0/7,000,000
  Trang thái