Sự Kiện Đặc Biệt Máy Chủ Thiên Nam S58

Xin chào các Tiên Hữu, sự kiện Đặc Biệt chỉ dành riêng cho máy chủ Thiên Nam S58

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thêm phần quà nhận qua thư

20:00 hằng ngày sẽ phát quà all server 200 Vạn Exp200 Vạn Bạc trong 2 ngày đầu mở server

Ngày 1 Tiến Giai Đan - Hồn 10
Tiến Giai Đan - Lữ 10
Tiến Giai Đan - Tiên 10
Tiến Giai Đan - Thông 10
Tiến Giai Đan - Ngẫu 10
     
Ngày 2 Tiến Giai Đan - Hồn 10
Tiến Giai Đan - Lữ 10
Tiến Giai Đan - Tiên 10
Tiến Giai Đan - Thông 10
Tiến Giai Đan - Ngẫu 10
     
Ngày 3 Tiến Giai Đan - Hồn 10
Tiến Giai Đan - Lữ 10
Tiến Giai Đan - Tiên 10
Tiến Giai Đan - Thông 10
Tiến Giai Đan - Ngẫu 10

 

 

Đặc biệt khi nạp liên tục 3 ngày sẽ nhận được Tiên Lữ Nữ Oa Cực Mạnh

Mọi thắc mắc xin gửi về Fanpage Phàm Nhân Tu Tiên H5

https://www.facebook.com/phamnhantutien.H5/

Chúc Các Tiên Hữu Chơi Game Vui Vẻ