Quà Nạp Theo Mốc

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

QUÀ NẠP THEO MỐC

Tích Nạp Nhận Phần Thưởng Phong Phú Theo Từng Mốc.

Tích Lũy Nạp 20 Vàng

Tích Lũy Nạp 50 Vàng

Tích Lũy Nạp 100 Vàng

Tích Lũy Nạp 200 Vàng

Tích Lũy Nạp 500 Vàng

Tích Lũy Nạp 1000 Vàng

Tích Lũy Nạp 2000 Vàng

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ