logo


Quà Lịch Luyện Hằng Ngày

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

LỊCH LUYỆN

Đây là nơi hiện các hoạt động bạn chưa tham gia, sau khi tham gia hoạt động sẽ nhận được điểm lịch luyện dùng để nâng cấp lịch luyện.

Ngoài ra sau khi tăng cấp lịch luyện còn nhận được quà lên cấp lịch luyện.

Còn có quà sôi nổi dành cho người chơi hoàn thành lịch luyện nữa, nếu người chơi trong ngày chưa hoàn thành lịch luyện hằng ngày thì ngày hôm sau có thể dùng Vàng hoặc Vàng Khóa để tìm lại hoạt động.

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ