logo


Phân Loại Trang Bị

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

PHÂN LOẠI TRANG BỊ

Trang bị có rất nhiều loại và mỗi loại lại tăng những chỉ số khác nhau

  1. Trang bị cho sủng vật, tọa kỵ, cánh, …

+ Cách nhận được từ phó bản nhóm và nhận từ hoạt động khi tăng cấp tiến giai.

  1. Trang bị của nhân vật

+ Trang bị phẩm chất tím trở xuống : Nhận được từ việc đi vượt ải bình thường.

+ Trang bị phẩm chất cam: Nhận từ đi boss cá nhân, boss thế giới, boss vip, đổi từ tiệm trang bị.

+ Trang bị phẩm chất đỏ: Cơ hội nhận được từ boss dã ngoại, chế tạo thần trang, vòng quay thần trang.

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ