logo


Nhân Vật Ma Tộc

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

MA TỘC

Sức mạnh vô song, là kẻ thù đối lập với những phái chính đạo.

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ