Nạp Tích Lũy Càng Nhiều Nhận Phần Thưởng Càng Lớn

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

NẠP TÍCH LŨY

Chỉ cần tích lũy nạp 2m VNĐ nhận ngay toàn bộ quà tặng với tổng trị giá gần 40k Vàng

Quà Nạp 10k VNĐ Tặng Vũ Khí Cam Mau Chóng Vượt Ải Trị Giá 15888 Vàng

Quà Nạp 50k VNĐ Tặng Tiên Lữ - Hạt Tử Tinh Mau Chóng Mở Tiên Lữ Thứ 2, Càng Mạnh Hơn Trị Giá 28888 Vàng

Quà Nạp 200k VNĐ Tặng Thần Binh Siêu Mạnh – Tinh Quang Ma Bảng, Ngoại Quan Đẹp, Chiến Lực Tăng Cao Trị Giá 48888 Vàng

Quà Nạp 500k VNĐ Tặng Tinh Linh Chi Dực Tụ Tập Lực Tự Nhiên, Chiến Lực Bạo Tăng Trị Giá 68888 Vàng

Quà Nạp 1m VNĐ Tặng Tọa Kỵ - Tường Thụy Kinh Sư, Tọa Kỵ Tuyệt Bản Mạnh Nhất, Lực Chiến Tăng Cao Trị Giá 88888 Vàng

Quà Nạp 2m VNĐ Tặng Thời Trang  - Hỉ Khánh Kinh Sư, Thời Trang Đẹp Mắt, Lực Chiến Tăng Cao Trị Giá 128888 Vàng

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ