Nạp Lần Đầu Nhận Sủng Vật Hồ Lô Cực Dễ Thương

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

NẠP LẦN ĐẦU

Quà Nạp Lần Đầu Trị Giá 18888 Vàng

Nạp lần đầu  mệnh giá đạt mốc nhận Hồ Lô Biến, Trang Bị Cam và các đạo cụ hấp dẫn.

Mốc 50k nhận 25k Vàng

Mốc 100k nhận 50k Vàng

Mốc 200k nhận 100k Vàng

Mốc 500k nhận 250k Vàng

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ