logo


Nâng Cấp Trang Bị

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

NÂNG CẤP TRANG BỊ

Kiếm trang bị thôi chưa đủ cần nâng cấp trang bị lên để tăng sức mạnh cho nhân vật, các thuộc tính đã nâng chỉ cần nâng 1 lần sẽ duy trì vĩnh viễn cho dù bạn thay trang bị khác.

  1. Cường Hóa : Nguyên liệu tiêu hao Bạc, cường hóa đạt mốc sẽ nhận được thuộc tính phụ cộng thêm.

  1. Tinh Luyện: Nguyên liệu tiêu hao Tinh Luyện Thạch nhận được từ phó bản, tiệm. Tinh luyện đạt mốc nhận thuộc tính cộng thêm.

  1. Tẩy Luyện: Nguyên liệu tiêu hao Tẩy Luyện Thạch nhận được từ phó bản, tiệm. Tẩy luyện đạt mốc nhận thuộc tính cộng thêm.

  1. Bảo Thạch: Nguyên liệu tiêu hao Bảo Thạch Tinh Hoa nhận được từ phó bản, tiệm. Tẩy luyện đạt mốc nhận thuộc tính cộng thêm.

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ