logo


Hướng Dẫn Xóa Cache

Chào mừng các Tiên Hữu đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên H5

-Để xóa Cache, bạn hãy thực hiện xóa Cache trình duyệt đang dùng.

-Dùng phím tắt: CTRL + SHIFT + DEL - chọn OK hoặc DELETE

Trình duyệt Chrome

- Mở trình duyệt Chrome lên nhấn vào biểu tượng công cụ hỗ trợ chọn Công cụ khác (Tools) sau đó nhấn vào dòng Xóa dữ liệu duyệt (Clear browsing data) hoặc sử dụng phím tắt: Ctrl + Shift + Delete.

- Đánh dấu chọn vào dòng Làm trống bộ nhớ cache (Empty the cache) và bấm Xóa dữ liệu duyệt web (Clear browsing data).

- Hoàn thành.

Trình duyệt Internet Explorer

- Mở trình duyệt Internet Explore (IE), chọn Tools, chọn Internet Options.

 

- Ở phần General, vào Delete, đánh dấu chọn vào dòng Temporary Internet Files sau đó nhấn Delete.

- Hoàn thành.

- Chọn Temporary Internet Files để xóa Cache sau đó nhấn Delete

Trình duyệt Firefox

- Mở giao diện FireFox lên chọn Tab Tools vào Options.

- Kế đến vào Tab Advanced, chọn Network và nhấn chữ Clear Now.

- Hoàn thành.

Trình Duyệt Cốc Cốc

- Mở trình duyệt Cốc Cốc lên nhấn vào biểu tượng công cụ hỗ trợ chọn Công cụ khác (Tools) sau đó nhấn vào dòng Xóa dữ liệu duyệt (Clear browsing data) hoặc sử dụng phím tắt: Ctrl + Shift + Delete.

- Đánh dấu chọn vào dòng Làm trống bộ nhớ cache (Empty the cache) và bấm Xóa dữ liệu duyệt web (Clear browsing data).

- Hoàn thành.

Chúc Các Bạn Thành Công