logo


Hướng Dẫn Tẩy Luyện Kỹ Năng

Xin chào các Tiên Hữu, dưới bài viết này Admin sẽ hướng dẫn toàn tập chi tiết về việc Tẩy Luyện Kỹ Năng của các tiên lữ, sủng vật, …. Các chức năng Tẩy Luyện Kỹ Năng tương tự nhau nên admin chỉ làm 1 lần thôi nhé.

--Giao Diện Tẩy Luyện—

Bước 1: Phân loại kỹ năng:

Kỹ Năng Bị Động: là kỹ năng cộng thuộc tính như tăng công kích, tốc độ, bạo kích… có thể cộng dồn các thuộc tính cùng loại.

Kỹ Năng Chủ Động: Là kỹ năng có tỷ lệ xuất hiện khi chiến đấu như phản chấn, liên kích, … Các kỹ năng đã có rồi không thể cộng dồn, 2 kỹ năng giống nhau sẽ tính kỹ năng nào có % cao hơn.

Bước 2: Hướng dẫn tẩy luyện kỹ năng:

B1: Phân loại kỹ năng hiện tại và kỹ năng muốn tẩy

Kỹ năng hiện tại là kỹ năng đang có có thể thay đổi kỹ năng nhờ tẩy luyện

Kỹ năng muốn tẩy là kỹ năng nhận được khi tẩy luyện kỹ năng

Bước 3: Giữ lại kỹ năng hiện tại và kỹ năng muốn tẩy

Như hình thì các bạn có thể thấy muốn giữ lại Kỹ Năng Sinh Mệnh cấp 1Kỹ Năng Kháng Bạo cấp 1

Bấm giao diện Ổ Khóa để giữ lại kỹ năng, như hình thì sẽ hiện trừ vàng. Sau khi bấm khóa kỹ năng Kháng Bạo Cấp 1Sinh Mệnh Cấp 1 đã được tẩy luyện thành công.

Chúc Các Bạn Thành Công