logo


Hướng Dẫn Tăng Lực Chiến Trong Game

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

Trong lúc trải nghiệm Game thì sẽ có lúc bạn không biết làm gì để tăng lực chiến đúng không nào. Tiểu Tiên xin giới thiệu những cách mà bạn có thể tăng lực chiến dưới đây.

Nâng Cấp Trang Bị: Nâng cấp trang bị là cách nhanh nhất để tăng lực chiến, bạn có thể dùng bạc để cường hóa trang bị, tinh luyện, tẩy luyện và bảo thạch. Các tính năng này bạn chỉ cần nâng cấp 1 lần nó sẽ duy trì mãi mãi cho dù bạn thay trang bị khác. 

Xem chi tiết  tại đây

Sưu tầm Sủng Vật, Tiên Lữ Mới: Sưu tầm càng nhiều sẽ kích hoạt thuộc tính cộng dồn. Cách nhận Shop, Quái Dã Ngoại, Hoạt Động, ...

Nâng Bậc, Cường Hóa Tọa Kỵ, Cánh, Thủ Hộ, Tiên Nữ, Huyền Nữ mỗi khi lên cấp sẽ tăng rất nhiều lực chiến. Khuyến cáo nên tăng đều để cộng dồn chỉ số thuộc tính.

Sưu Tầm Thời Trang, Danh Hiệu độc đáo: Nhận được khi tham gia các Hoạt Động, Phó Bản, Vượt Ải.

Sử dụng Thuộc Tính Đan, Kinh Mạch Đan, Đan Dược có thể tăng thuộc tính nhân vật. Nhận được khi tham gia các Hoạt Động .

Vượt ải tìm kiếm trang bị mới cho Tọa Kỵ, Thủ Hộ, Thần Binh: Nhận được khi tham gia các Hoạt Động Liên Server tùy vào cấp tiến giai sẽ được trang bị phù hợp.

Các tính năng đặc sắc: Đồ Đằng, Pháp Bảo.

------------

Lực chiến mạnh nhưng có nhiều cách chiến thắng cả lực chiến cao, các Tiên Hữu theo dõi bài viết tổng quan về các thuộc tính dưới đây.

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ