logo


Hướng Dẫn Nhập Code

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

HƯỚNG DẪN NHẬP CODE

Bước 1: Đăng Nhập Vào Game Và Luyện Đến Level 36

Bước 2: Vào Giao Diện "Thành"  

Bước 3: Tiếp Đến Gần Avata Nhân Vật Sẽ Thấy Giao Diện "Phúc Lợi" 

Bước 4: Ở Giao Diện Phúc Lợi Sẽ Bạn Kéo Về Cuối Cùng Sẽ Thấy 

Bước 5: Nhập Code Vào Và Nhận Thôi

Chúc Bạn Thành Công