Giới Thiếu Đầu Tư Thẻ Tháng Và Thẻ Chí Tôn

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. Dưới bài viết này Admin sẽ giới thiệu đến các bạn Đầu Tư Thẻ Tháng Đầu Tư Thẻ Vĩnh Viễn.

I.HƯỚNG DẪN 

B1: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Level 24 mở giao diện Sảnh Phúc Lợi

B2: Tại giao diện sảnh phúc lợi chọn biểu tượng "Phúc Lợi" 

B3: Trong giao diện phúc lợi chọn "Thẻ Tháng" và "Thẻ Vĩnh Viễn"

--Giao Diện Sảnh Phúc Lợi--

ĐẦU TƯ THẺ THÁNG

Đầu Tư Thẻ Tháng Nhận Nhiều Lợi Ích Hấp Dẫn.

Chỉ với 200k VNĐ mua ngay thẻ tháng nhận 12.000 Vàng ngoài ra mỗi ngày còn nhận thêm 4.000 Vàng. Tổng Nhận 132.000 Vàng (gấp 7 lần số Vàng bỏ ra)

Ngoài ra còn nhận lợi ích khi treo máy được nhận bạc và kinh nghiệm nhiều hơn khi treo máy + 30%, offline nhận thêm 64h và mở rộng 100 ô túi.

--Giao Diện Thẻ Tháng--

ĐẦU TƯ THẺ VĨNH VIỄN

Đầu Tư Thẻ Vĩnh Viễn Nhận Quà Phong Phú

Chỉ với 500k VNĐ mua ngay Thẻ Vĩnh Viễn nhận 30.000 Vàng ngoài ra mỗi ngày còn nhận thêm 8.000 Vàng.

Ngoài ra còn nhận lợi ích khi treo máy được nhận bạc và kinh nghiệm nhiều hơn khi treo máy + 30%, offline nhận thêm 64h và mở rộng 200 ô túi.

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ