logo


Tin Tức

Cam Kết Từ NPH Và Lộ Trình Update Sản Phẩm Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân...

Game H5 Là Gì ?
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. GAME H5 LÀ GÌ ?  Game PNTT H5...

Cách Đăng Ký Tài Khoản
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN Bước...

Quà Nạp Theo Mốc
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. QUÀ NẠP THEO MỐC Tích Nạp Nhận...

Quà 7 Ngày Đăng Nhập
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. QUÀ ĐĂNG NHẬP Trong 2 tuần đầu...

Lên Cấp Nhanh Nhận Quà Lớn
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.   I.HƯỚNG DẪN  B1: Hoàn...