logo


Tin Tức

BQT xin  chào các Tiên Hữu. Game Phàm Nhân Tu Tiên H5 ra mắt , đã tạo nên cơn sốt to lớn trong giới tiên...

Hoàn Tất Bảo Trì Hệ Thống
[Tin tức] - Ngày 23.07.2019

Chào các Tiên Hữu. Hiện tại Game đã tiến hành bảo trì xong . Bây giờ,các Tiên Hữu có thể...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S25 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S24 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S23 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Hoàn Tất Bảo Trì Code
[Tin tức] - Ngày 20.07.2019

Xin chào các Tiên Hữu, cám ơn các Tiên Hữu đã chờ đợi. Admin xin thông báo quá trình bảo trì...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S22 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S21 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S20 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S19 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Hoàn Tất Bảo Trì Cổng Nạp Gate
[Tin tức] - Ngày 18.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. Xin thông báo đến với các...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S18 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...