logo


Tin Tức

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S28 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện mới toanh của Game Phàm Nhân Tu Tiên H5. Sự kiện chỉ áp dụng cho...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S27 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Nội Dung Bảo Trì:  - Cập Nhật Chuỗi Sự Kiện Tuần 3 4 (tính từ ngày bắt đầu mở server) - Sửa lỗi sự kiện...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S26 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

BQT xin  chào các Tiên Hữu. Game Phàm Nhân Tu Tiên H5 ra mắt , đã tạo nên cơn sốt to lớn trong giới tiên...

Hoàn Tất Bảo Trì Hệ Thống
[Tin tức] - Ngày 23.07.2019

Chào các Tiên Hữu. Hiện tại Game đã tiến hành bảo trì xong . Bây giờ,các Tiên Hữu có thể...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S25 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S24 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S23 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Hoàn Tất Bảo Trì Code
[Tin tức] - Ngày 20.07.2019

Xin chào các Tiên Hữu, cám ơn các Tiên Hữu đã chờ đợi. Admin xin thông báo quá trình bảo trì...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S22 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...