logo


Tin Tức

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S45 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện mới toanh của Game Phàm Nhân Tu Tiên H5. Sự kiện chỉ áp dụng cho...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S44 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Xin chào các Tiên Hữu Để hỗ trợ các Tiên Hữu trong hành trình chơi game Phàm Nhân Tu Tiên H5, BQT...

Bảo Trì Nhanh Nâng Cấp Máy Chủ
[Tin tức] - Ngày 16.08.2019

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S43 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Kính chào các Tiên Hữu Thời gian qua, BQT đã tiếp nhận nhiều trường hợp báo lỗi của các Tiên Hữu về...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện mới toanh của Game Phàm Nhân Tu Tiên H5. Sự kiện chỉ áp dụng cho...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S42 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Hướng Dẫn Tẩy Luyện Kỹ Năng
[Tin tức] - Ngày 09.08.2019

Xin chào các Tiên Hữu, dưới bài viết này Admin sẽ hướng dẫn toàn tập chi tiết về việc Tẩy Luyện Kỹ Năng của các...