logo


Tin Tức

Nội Dung Bảo Trì:  - Bảo Trì nhanh sửa các lỗi nhỏ Thời Gian: Từ 17:00 -> 17:15  (01/08/2019)   Trong thời...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S34 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S33 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S32 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S31 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S30 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S29 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S28 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện mới toanh của Game Phàm Nhân Tu Tiên H5. Sự kiện chỉ áp dụng cho...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S27 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Nội Dung Bảo Trì:  - Cập Nhật Chuỗi Sự Kiện Tuần 3 4 (tính từ ngày bắt đầu mở server) - Sửa lỗi sự kiện...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S26 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...