logo


Tin Tức

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện mới toanh của Game Phàm Nhân Tu Tiên H5. Sự kiện chỉ áp dụng cho...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S42 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Hướng Dẫn Tẩy Luyện Kỹ Năng
[Tin tức] - Ngày 09.08.2019

Xin chào các Tiên Hữu, dưới bài viết này Admin sẽ hướng dẫn toàn tập chi tiết về việc Tẩy Luyện Kỹ Năng của các...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S41 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S40 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Hoàn Tất Bảo Trì Nạp Thẻ
[Tin tức] - Ngày 07.08.2019

Xin chào các Tiên Hữu Hiện tại đã bảo trì xong cổng nạp thẻ điện thoại chỉ ngoại trừ cổng mobi phone, ngoài...

Bảo Trì Nạp Thẻ
[Tin tức] - Ngày 06.08.2019

Xin chào các Tiên Hữu, hiện tại tiến hành bảo trì cổng nạp thẻ điện thoại.  Trong thời gian bảo trì nạp thẻ...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S39 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S38 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S37 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S36 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S35 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...