logo


Tin Tức
Bảo Trì Fix Lỗi Tính Năng
[Tin tức] - Ngày 23.09.2019

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S46 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện mới toanh của Game Phàm Nhân Tu Tiên H5. Sự kiện chỉ áp dụng cho...

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S45 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện mới toanh của Game Phàm Nhân Tu Tiên H5. Sự kiện chỉ áp dụng cho...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S44 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Xin chào các Tiên Hữu Để hỗ trợ các Tiên Hữu trong hành trình chơi game Phàm Nhân Tu Tiên H5, BQT...

Bảo Trì Nhanh Nâng Cấp Máy Chủ
[Tin tức] - Ngày 16.08.2019

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S43 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Kính chào các Tiên Hữu Thời gian qua, BQT đã tiếp nhận nhiều trường hợp báo lỗi của các Tiên Hữu về...