Tin Tức
Quà 7 Ngày Đăng Nhập
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên. QUÀ ĐĂNG NHẬP Trong 2 tuần đầu...

Lên Cấp Nhanh Nhận Quà Lớn
[Tin tức] - Ngày 10.07.2019

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.   I.HƯỚNG DẪN  B1: Hoàn...