logo


Tin Tức
Bảo Trì Fix Lỗi Kỹ Năng Sủng Vật
[Tin tức] - Ngày 03.01.2020

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện tuần 20 - 21, với sự xuất hiện của các nhân vật Avenger cực ngầu,...

Bảo Trì Update Sự Kiện Mới
[Tin tức] - Ngày 19.12.2019

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện tuần 18 - 19, mời các Tiên Hữu xem bài viết dưới đây. Chuỗi...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S50 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện tuần 16 - 17, mời các Tiên Hữu xem bài viết dưới đây. Chuỗi...

Bảo Trì Game Update Sự Kiện Mới
[Tin tức] - Ngày 08.11.2019

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Bảo Trì Game Nâng Cấp Hệ Thống
[Tin tức] - Ngày 06.11.2019

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Bảo Trì Gộp Server
[Tin tức] - Ngày 31.10.2019

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S49 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện mới toanh của Game Phàm Nhân Tu Tiên H5. Sự kiện chỉ áp dụng cho...