logo


Tin Tức
Chuỗi Event Và Hoạt Động Mới
[Tin tức] - Ngày 11.02.2020

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện tuần mới, với sự xuất hiện của các nhân vật Avenger cực ngầu, mời...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S51 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Xin chào các Tiên Hữu, thế là còn vài ngày nữa thôi sẽ đến tết rồi. Phía bên Admin game Phàm...

Bảo Trì Update Sự Kiện Tết
[Tin tức] - Ngày 22.01.2020

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện tuần 20 - 21, với sự xuất hiện của các nhân vật Avenger cực ngầu,...

Bảo Trì Update Sự Kiện Mới
[Tin tức] - Ngày 19.12.2019

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện tuần 18 - 19, mời các Tiên Hữu xem bài viết dưới đây. Chuỗi...

Tưng bừng khai mở Máy Chủ Thiên Nam S50 Game Phàm Nhân Tu Tiên. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp...

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện tuần 16 - 17, mời các Tiên Hữu xem bài viết dưới đây. Chuỗi...

Bảo Trì Game Update Sự Kiện Mới
[Tin tức] - Ngày 08.11.2019

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Bảo Trì Game Nâng Cấp Hệ Thống
[Tin tức] - Ngày 06.11.2019

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...

Kính chào các Tiên Hữu. Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì. Nội Dung Bảo Trì:  -...