logo


Chuỗi Sự Kiện Nhận Full Bộ Nhân Vật Avenger

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện tuần 20 - 21, với sự xuất hiện của các nhân vật Avenger cực ngầu, mời các Tiên Hữu xem bài viết dưới đây. 

Chuỗi Event Và Hoạt Động Mới

Hoạt Động 1: Vòng Quay Tiêu Phí

Rất nhiều Thuộc Tính Đan, Tiến Giai Đan Ngẫu đặc biệt là 2 thiên thần mới chờ Tiên Hữu đến lấy.

Mỗi lần Tiêu Phí 20000 Vàng sẽ nhận 1 lượt quay Vòng Quay Tiêu Phí.

--Thiên Thần Atrox Người Máy—

Sau khi kích hoạt + 2666236 Lực Chiến

--Thiên Thần Ngọc Hoàng Đại Đế--

Sau khi kích hoạt + 2306236 Lực Chiến

Hoạt Động 2: Vòng Quay Nạp

Rất nhiều Ngẫu Nhiên Đan, Thuộc Tính Đan chờ Tiên Hữu đến lấy.

Mỗi lần Nạp 20k VNĐ sẽ nhận 1 lượt quay Vòng Quay Nạp.

 

Hoạt động 3: Hoàn Trả Nạp

Nạp đơn đạt mốc nhận Vàng x2 tùy theo Mốc Nạp

-------------------

Hoạt Động 3: Nạp Tích Lũy Đạt Mốc

Đây là hoạt động hấp dẫn nhất tuần này với các vật phẩm mới toanh siêu trị giá như Thuộc Tính Đan, Nguyên Liệu Tăng Cấp Kinh Mạch, Thần Trang và rất nhiều sủng vật hot.

 Trong thời gian hoạt động người chơi Nạp Tích Lũy Đạt Mốc sẽ nhận được quà theo mốc nạp.

- Nạp đạt mốc 200k VNĐ: Nhận ngay 200 Tiến Giai Đan Các Loại, Sủng Vật Thiên Lôi và Sủng Vật Vũ Sư

- Nạp đạt mốc 500k VNĐ: Nhận ngay 150 Thuộc Tính Đan các loại, Ngân Phiếu Cực, Tiên Lữ Bách Hoa và Sủng vật Phong Thần

- Nạp đạt mốc 1m VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Thần King Godzilla, Sủng Vật Ngưu Ma Vương1500 mảnh Thần Trang và rất nhiều Thuộc Tính Đan

- Nạp đạt mốc 2m VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Thần Bạch Mão Tiên Tử, 500 Thuộc Tính Đan Ngẫu, Nguyên Liệu Tăng Cấp Kinh Mạch, Ngẫu Nhiên Đan

- Nạp đạt mốc 5m VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Hulk, Sủng Vật Huyên Thiên Thánh, 5000 mảnh Thần Trang

- Nạp đạt mốc 10m VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Iron Man, Sủng Vật Tha Nốt, Sủng Vật Captain Mavel, rất nhiều Thần TrangThần Thú Chi Linh

Hoạt Động 3: Ưu Đãi Nạp Ngày

Mỗi ngày chỉ cần Nạp 100k VNĐ nhận gói quà trị giá 68888 KNB

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ