logo


Chuỗi Event Và Hoạt Động Mới Tuần 5 - 6

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện mới toanh của Game Phàm Nhân Tu Tiên H5. Sự kiện chỉ áp dụng cho những server mở tuần 5 - 6 (tính từ ngày bắt đầu mở server)

Chuỗi Event Và Hoạt Động Mới

Hoạt Động 1: Vòng Quay Tiêu Phí

Rất nhiều nguyên liệu Thần Binh,Thiên Thần và Sủng Vật phẩm chất đỏ chờ Tiên Hữu đến lấy.

Mỗi lần Tiêu Phí sẽ nhận 1 lượt quay Vòng Quay Tiêu Phí

--Sủng Vật Mão Nhật Tinh Quan—

Sau khi kích hoạt + 504000 Lực Chiến

--Thiên Thần Nguyên Thủy Thiên Tôn—

Sau khi kích hoạt + 1086236 Lực Chiến

-------------------

Hoạt Động 2: Vòng Quay Nạp

Rất nhiều nguyên liệu quý hiếm,Thiên Thần và Sủng Vật phẩm chất đỏ chờ Tiên Hữu đến lấy.

Mỗi lần Nạp 100k sẽ nhận 1 lượt quay Vòng Quay Nạp

--Sủng Vật Long Hà Kỵ Sĩ—

Sau khi kích hoạt + 519960 Lực Chiến

--Thiên Thần Phục Hy—

Sau khi kích hoạt + 1326236 Lực Chiến

-------------------

Hoạt động 3: Hoàn Trả Nạp

Nạp đơn đạt mốc nhận Vàng thêm

-------------------

Hoạt Động 3: Nạp Tích Lũy Đạt Mốc

Trong thời gian hoạt động người chơi Nạp Tích Lũy Đạt Mốc sẽ nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn.

- Nạp đạt mốc 200k VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Tề Thiên Đại Thánh

- Nạp đạt mốc 500k VNĐ: Nhận ngay Thiên Thần Ngọc Hoàng Đại Đế

- Nạp đạt mốc 1m VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Giao Trì Thanh Điểu

- Nạp đạt mốc 2m VNĐ: Nhận ngay Thiên Thần Đại Vũ Sủng Vật Cửu Đầu Sư

 

- Nạp đạt mốc 5m VNĐ: Nhận ngay Thiên Thần Hiên Viên Sủng Vật Khổng Tước Minh Vương

- Nạp đạt mốc 10m VNĐ: Nhận ngay Thiên Thần Đông Hoàng Thái Nhất Nguyên Liệu Đột Phá Linh Đồng

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ