logo


Chuỗi Event Và Hoạt Động Mới Tuần 16 - 17

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện tuần 16 - 17, mời các Tiên Hữu xem bài viết dưới đây.

Chuỗi Event Và Hoạt Động Mới

Hoạt Động 1: Vòng Quay Tiêu Phí

Rất nhiều Thuộc Tính Đan, Tiến Giai Đan Ngẫu đặc biệt là 2 thiên thần mới chờ Tiên Hữu đến lấy.

Mỗi lần Tiêu Phí 2000 Vàng sẽ nhận 1 lượt quay Vòng Quay Tiêu Phí.

--Thiên Thần Atrox Người Máy—

Sau khi kích hoạt + 2666236 Lực Chiến

--Thiên Thần Ngọc Hoàng Đại Đế--

Sau khi kích hoạt + 2306236 Lực Chiến

Hoạt Động 2: Vòng Quay Nạp

Rất nhiều Thần Thú Chi Linh, Đột Phá Đan, Kinh Mạch Đan chờ Tiên Hữu đến lấy.

Mỗi lần Nạp 20k VNĐ sẽ nhận 1 lượt quay Vòng Quay Nạp.

--Thần Thú Chi Linh—


-- Kinh Mạch Đan--

Hoạt động 3: Hoàn Trả Nạp

Nạp đơn đạt mốc nhận Vàng x2 tùy theo Mốc Nạp

-------------------

Hoạt Động 3: Nạp Tích Lũy Đạt Mốc

Đây là hoạt động hấp dẫn nhất tuần này với các vật phẩm mới toanh siêu trị giá như Thuộc Tính Đan, Nguyên Liệu Tăng Cấp Kinh Mạch, Thần Trang, Thiên Thần Bàn CổSủng Vật Thần Ma Long Tướng, Sủng Vật Thần Nhị Lang Chân Quân và Sủng Vật Thần Thanh Long Thánh Thú

 Trong thời gian hoạt động người chơi Nạp Tích Lũy Đạt Mốc sẽ nhận được quà theo mốc nạp.

- Nạp đạt mốc 200k VNĐ: Nhận ngay 200 Tiến Giai Đan Các LoạiNgân Phiếu Cực.

- Nạp đạt mốc 500k VNĐ: Nhận ngay 50 Thuộc Tính Đan Ngân Phiếu Cực

- Nạp đạt mốc 1m VNĐ: Nhận ngay Thiên Thần Bàn Cổ, 1500 mảnh Thần Trang và rất nhiều Thuộc Tính Đan

 

- Nạp đạt mốc 2m VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Thần Ma Nữ Long Tướng, Nguyên Liệu Tăng Cấp Kinh Mạch, Ngẫu Nhiên Đan

- Nạp đạt mốc 5m VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Thần Nhị Lang Chân Quân, 300 Thuộc Tính Đan Ngẫu, 100 Ngẫu Nhiên Đan

- Nạp đạt mốc 10m VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Thần Thanh Long Thánh Thú, Thần TrangNguyên Liệu Tăng Cấp Kinh Mạch

Hoạt Động 3: Ưu Đãi Nạp Ngày

Mỗi ngày chỉ cần Nạp 100k VNĐ nhận gói quà trị giá 68888 KNB

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ