logo


Chuỗi Event Và Hoạt Động Mới

Chào mừng các Tiên Hữu đến với chuỗi sự kiện tuần mới, với sự xuất hiện của các nhân vật Avenger cực ngầu, mời các Tiên Hữu xem bài viết dưới đây. 

Chuỗi Event Và Hoạt Động Mới

Hoạt Động 1: Vòng Quay Tiêu Phí

Rất nhiều Thuộc Tính Đan, Tiến Giai Đan Ngẫu đặc biệt là 2 thiên thần mới chờ Tiên Hữu đến lấy.

Mỗi lần Tiêu Phí 20000 Vàng sẽ nhận 1 lượt quay Vòng Quay Tiêu Phí.

Hoạt Động 2: Vòng Quay Nạp

Rất nhiều Ngẫu Nhiên Đan, Thuộc Tính Đan chờ Tiên Hữu đến lấy.

Mỗi lần Nạp 20k VNĐ sẽ nhận 1 lượt quay Vòng Quay Nạp.

 

Hoạt động 3: Hoàn Trả Nạp

Nạp đơn đạt mốc nhận Vàng x2 tùy theo Mốc Nạp

-------------------

Hoạt Động 3: Nạp Tích Lũy Đạt Mốc

Đây là hoạt động hấp dẫn nhất tuần này với các vật phẩm mới toanh siêu trị giá như Thuộc Tính Đan, Nguyên Liệu Tăng Cấp Kinh Mạch, Thần Trang và rất nhiều sủng vật hot.

 Trong thời gian hoạt động người chơi Nạp Tích Lũy Đạt Mốc sẽ nhận được quà theo mốc nạp.

- Nạp đạt mốc 200k VNĐ: Nhận ngay 1000 Tiến Giai Đan Các Loại, Sủng Vật King Godzilla

- Nạp đạt mốc 500k VNĐ: Nhận ngay 150 Thuộc Tính Đan các loại, Ngân Phiếu Cực, Sủng Vật Thần Ma Long Vương Tử và Sủng vật Thần Ma Long Nữ

- Nạp đạt mốc 1m VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Hulk, Sủng Vật Ngưu Ma Vương1500 mảnh Thần Trang và rất nhiều Thuộc Tính Đan

- Nạp đạt mốc 2m VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Ma Sói, Sủng Vật Tha Nốt, 500 Thuộc Tính Đan Ngẫu, Nguyên Liệu Tăng Cấp Kinh Mạch, Ngẫu Nhiên Đan

- Nạp đạt mốc 5m VNĐ: Nhận ngay Sủng Vật Captain Mavel, Sủng Vật Huyên Thiên Thánh, 5000 mảnh Thần Trang

- Nạp đạt mốc 10m VNĐ: Nhận ngay rất nhiều Thần TrangThần Thú Chi Linh

Hoạt Động 3: Ưu Đãi Nạp Ngày

Mỗi ngày chỉ cần Nạp 100k VNĐ nhận gói quà trị giá 68888 KNB

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ