logo


Chức Năng Tọa Kỵ

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

TỌA KỴ

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến  Level 10 mở tính năng Tọa Kỵ.

Tiến cấp Tọa Kỵ cần tiêu hao Tiến Giai Đan – Kỵ có thể dùng Vàng để mua hoặc ở phó bản nguyên liệu.

Tiến cấp Tọa Kỵ không có thời gian chúc phúc nên sẽ không lo vấn đề reset tăng lại từ đầu.

-- Tiến Giai Đan - Kỵ--

--Ngự Phong Tật Khuyển 2 giai--

--Kim Hồ Lô 5 giai--

--Dũng Mãnh Tê Ngưu 10 giai--

KỸ NĂNG TỌA KỴ

Kỹ Năng Tọa Kỵ sẽ được kích hoạt khi đạt đủ cấp tiến giai, tùy vào cấp tiến giai của Tọa Kỵ sẽ nhận được kỹ năng khác nhau, có thể mua sách thăng cấp ở Tiệm.

TRANG BỊ TỌA KỴ

Nhận được khi tham gia hoạt động, có thể thay đổi trang bị Tọa Kỵ tùy vào cấp tiến giai của Tọa Kỵ.

THỜI TRANG TỌA KỴ

Có thể nhận được khi tham gia hoạt động trong game, khi kích hoạt sẽ được chỉ số cộng thêm.

--Thời Trang Tử Hỏa Tiên Hồ--

--Thời Trang Tinh Sư--

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ