logo


Chức Năng Thủ Hộ

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

THỦ HỘ

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến  Level 50 mở tính năng Thủ Hộ.

Tiến cấp Thủ Hộ cần tiêu hao Tiến Giai Đan – Thủ có thể dùng Vàng để mua hoặc ở phó bản nguyên liệu.

Tiến cp Thủ Hộ không có thi gian chúc phúc nên s không lo vn đ reset tăng li t đu.

--Tiến Giai – Thủ--

 

--Hằng Nga Tiên Tử 3 giai--

--Dao Hiên Tiên Tử 6 giai--

--Tiểu Thu Nữ Vương 10 giai--

KỸ NĂNG THỦ HỘ

Kỹ Năng Thủ Hộ sẽ được kích hoạt khi đạt đủ cấp tiến giai, tùy vào cấp tiến giai của Thủ Hộ sẽ nhận được kỹ năng khác nhau, có thể mua sách thăng cấp ở Tiệm.

TRANG BỊ THỦ HỘ

Nhận được khi tham gia hoạt động, có thể thay đổi trang bị Thủ Hộ tùy vào cấp tiến giai của Thủ Hộ.

THỜI TRANG THỦ HỘ

Có thể nhận được khi tham gia hoạt động trong game, khi kích hoạt sẽ được chỉ số cộng thêm.

--Thời Trang Hồ Điệp Manh Tiên--

--Thời Trang Hóa Điệp Tâm Tiên--

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ