logo


Chức Năng Cánh

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Game Phàm Nhân Tu Tiên.

CÁNH

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến  Level 70 mở tính năng Cánh.

Tiến cấp Cánh cần tiêu hao Tiến Giai Đan – Cánh có thể dùng Vàng để mua hoặc ở phó bản nguyên liệu.

Tiến cấp Cánh không có thời gian chúc phúc nên sẽ không lo vấn đề reset tăng lại từ đầu.

-- Tiến Giai Đan - Cánh--

--U Linh Mị Anh 4 giai--

--Thiên Lam Dực 8 giai--

--Thiên Thần Dực 10 giai--

KỸ NĂNG CÁNH

Kỹ Năng Cánh sẽ được kích hoạt khi đạt đủ cấp tiến giai, tùy vào cấp tiến giai của Cánh sẽ nhận được kỹ năng khác nhau, có thể mua sách thăng cấp ở Tiệm.

TRANG BỊ CÁNH

Nhận được khi tham gia hoạt động, có thể thay đổi trang bị Cánh tùy vào cấp tiến giai của Cánh.

THỜI TRANG CÁNH

Có thể nhận được khi tham gia hoạt động trong game, khi kích hoạt sẽ được chỉ số cộng thêm.

--Thời Trang Ác Ma Dực--

--Thời Trang Mộng Diệp Dực--

 

Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ