Bảo Trì Nhanh Fix Lỗi Tính Năng

Kính chào các Tiên Hữu.

Hiện tại game Phàm Nhân Tu Tiên H5 sẽ tiến hành bảo trì.

Nội Dung Bảo Trì: 

- Bảo Trì fix lỗi tính năng

Thời Gian: Từ 9:30 -> 11:30  (05/10/2019)

Phạm vi toàn máy chủ

Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập vào game mong các Tiên Hữu lưu ý. Sau khi bảo trì xong có thể chơi bình thường.

Chúc Tiên Hữu Chơi Game Vui vẻ!